ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
Άσκηση Δικαιώματος2023-12-20T17:45:08+03:00

Άσκηση Δικαιώματος

Έντυπο για την υποβολή αποκλειστικά αίτησης άσκησης δικαιώματος του υποκειμένου των δεδομένων βάσει των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΚΠΔ).

Για την άσκηση δικαιώματος παρακαλούμε εκτυπώστε το παρακάτω έντυπο:

Άσκηση Δικαιώματος

Το έντυπο θα πρέπει να υποβληθεί μέσω:

  •  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dpo@pharmex.gr
  • ή ταχυδρομείου στην διεύθυνση
    Λ.Κηφισού 132, Τ.Κ. 13121, Περιστέρι, Αττική
    Υπ΄όψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων
Go to Top