ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
Πολιτική Απορρήτου2023-12-20T17:38:52+03:00

Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.»

 

Η εταιρεία «ΦΑΡΜΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.» με έδρα το Περιστέρι Αττικής, Οδός Λ. Κηφισού 132 με κυρίαρχη πορεία στο χώρο των δερματολογικών και καλλυντικών προϊόντων, διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος επώνυμων οίκων του εξωτερικού. Έχει αναπτύξει σειρές υψηλής καλλυντικής περιποίησης που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή καθώς και τους επαγγελματίες Υγείας, Φαρμακοποιούς και Δερματολόγους, που γνωρίζουν απόλυτα τι επιδιώκουν.

H εφαρμογή ενός δυναμικού και άρτια στελεχωμένου επιχειρησιακού μοντέλου εξασφαλίζει τις επιτυχημένες δραστηριότητες της εταιρείας. Προωθώντας συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες του ιατροφαρμακευτικού κλάδου, με παραγωγούς παγκόσμιας εμβέλειας, η Pharmex προωθεί την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, των προμηθευτών, των συνεργατών, των εργαζομένων κι άλλων φυσικών προσώπων που συνδέονται με την εταιρεία μας και τα επεξεργάζεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, αποτελεί υψίστη προτεραιότητα για εμάς και για τον λόγο αυτό τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679).όπως εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018, και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων

H «ΦΑΡΜΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία) επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συναλλασσομένων με αυτήν και είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και ποιοι οι σκοποί επεξεργασίας τους

Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο φυσικό πρόσωπο, καθώς και άλλα στοιχεία που το αφορούν και μπορούν να το ταυτοποιήσουν.

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του ιστότοπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Eπίσης συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άλλες πηγές τα οποία αποκτά νόμιμα και επιτρέπεται να επεξεργάζεται.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα:

Επαγγελματιών Υγείας

Oνοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, κωδικός πελάτη, κωδικός χρήστη, διεύθυνση, περιοχή, τ.κ., νομός, Δεδομένα Εντύπου αιτήματος επιχορήγησης ή/και συμμετοχής σε επιστημονική εκδήλωση & Δήλωσης συγκατάθεσης : ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, Ειδικότητα, Φορέας Εργασίας, Οδός, αριθμός, τ.κ., πόλη, e-mail, σφραγίδα και υπογραφή με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τη στόχευση της αγοράς και συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εγκυκλίους του ΕΟΦ και των άλλων εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

 

Επαγγελματιών Υγείας και Πελατών / Χρηστών προϊόντων

Ονοματεπώνυμο, στοιχεία θεράποντος ιατρού και λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες φόρμες, με σκοπό την παροχή ιατρικών πληροφοριών για τα προϊόντα, τη διαχείριση παραπόνων και την αναγγελία ανεπιθύμητων ενεργειών στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης σύμφωνα με τις έννομες υποχρεώσεις και κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης.

Εργαζομένων φορέων αποδοχής δωρεών

Ονοματεπώνυμο, θέση εργασίας, τηλέφωνο, email, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση, για τους σκοπούς διαχείρησης και σύναψης σύμβασης αποδοχής δωρεάς και κατόπιν ενημέρωσης.

Επισκεπτών στις Ιστοσελίδες μας / Συλλογή μέσω cookies

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για να περιηγηθείτε στα προϊόντα και τις υπηρεσίες και να δείτε τις πληροφορίες που διαθέτονται, χρησιμοποιούνται cookies τρίτων φορέων για να επιτρέψουμε στον ιστόχωρο να λειτουργεί, να συλλέγει χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες και να βοηθά για μια καλύτερη εμπειρία χρήστη.

Στον ιστοχώρο μας χρησιμοποιούνται μόνο cookies τρίτων φορέων – διάφορα τρίτα μέρη τα τοποθετούν επίσης στον υπολογιστή, και πάλι με τη συγκατάθεσή σας. Αυτά φαίνονται παρακάτω.

Όνομα Cookie Σκοπός Περισσότερες Πληροφορίες
Google Analytics Στατιστικά Βοηθάει στην συλλογή ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα και τις συμπεριφορές των επισκεπτών
Google AdWords Διαφήμιση – Remarketing Βοηθάει στην σωστή προβολή των διαφημίσεων μέσω της πλατφόρμας Google AdWords
Facebook Pixel Διαφήμιση – Remarketing Επιτυγχάνει μεγαλύτερο έλεγχο επί των διαφημιστικών αποτελεσμάτων

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψης χρήστη στο site της Επιχείρησης, οι σελίδες τις οποίες βλέπει μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν, “φορτώνονται” (κατεβαίνουν) στη συσκευή του. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου (text files) με ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, μέσω των οποίων ο server της Επιχείρησης αναγνωρίζει τον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα και ονομάζονται Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies) και περιλαμβάνουν session & persistent cookies:

Cookies επίσκεψης (session cookies), δηλαδή προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης. Αυτά προορίζονται για τους επισκέπτες (καλάθι αγορών επισκέπτη) και για συνδεδεμένους πελάτες (για διατήρηση της σύνδεσης τους) έως τη λήξη του cookie (έως τη διαγραφή του από τον browser για τους επισκέπτες και δύο ώρες για συνδεδεμένους χρήστες).
Μόνιμα cookies (persistent cookies), που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie) έως τη διαγραφή του cookie από τη συσκευή του χρήστη. Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται για να θυμόμαστε το όνομα χρήστη ή τις προτιμήσεις του χρήστη ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου μας.
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ρυθμίσει τον περιηγητή του (browser: Firefox, Chrome, Opera, Safari κτλ) να απορρίπτει τα cookies, μπορεί να περιηγηθεί στο site της Επιχείρησης ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφεί σε κάποια από τις υπηρεσίες της οπότε και είναι απαραίτητη η αποδοχή τους.

Ρυθμίσεις cookies για πλοηγούς & συσκευές

Για να διαχειριστείτε τα cookies σας, παρακαλούμε επιλέξτε τον browser σας από την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες:

Internet Explorer
Chrome
Firefox
Opera

Κινητές συσκευές:

Android
Safari
Windows Phone
Blackberry

Αν δεν συμφωνείτε με την παραπάνω πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου και να διαγράψετε το λογαριασμό που διατηρείτε μαζί μας.
Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στους ιστότοπους της Επιχείρησης.

Πελατών / Προμηθευτών

Ονοματεπώνυμο, διακριτικό τίτλο, διεύθυνση, περιοχή, Τ.Κ., τηλέφωνο, φαξ, email, επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, iban για τους σκοπούς διαχείρισης / εκτέλεσης παραγγελιών, τιμολόγησης, σύναψης συμβάσεων και πληρωμών /εξοφλήσεων, προκειμένου να είναι δυνατή η εκτέλεση σύμβασης και η συμμόρφωση με όλες τις έννομες και φορολογικές υποχρεώσεις.
Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο σταθερό /κινητό, email για σκοπούς ενημέρωσης της βάσης δεδομένων της εταιρείας για τη στόχευση της αγοράς, της ενημέρωσης για την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας, προωθητικών ενεργειών, ανάκλησης προϊόντων, κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης.

Εργαζομένων / Υποψηφίων Εργαζομένων / Συνεργατών

Ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, διαβατηρίου, κάρτες Βonus miles, για σκοπούς οργάνωσης μετακινήσεων για την εξυπηρέτηση της ισχύουσας συνεργασίας, κατόπιν ενημέρωσης.
Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης τηλέφωνο, διεύθυνση, email, στοιχεία υποψηφίου εργαζομένου / βιογραφικό για σκοπούς αναζήτησης και αξιολόγησης προσωπικού.
Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης τηλέφωνο, διεύθυνση, email, οικογενειακή κατάσταση, τραπεζικοί λογαριασμοί και γενικά στοιχεία εργαζομένου για σκοπούς δημιουργίας φακέλου προσωπικού για πρόσληψη / αποχώρησης, υλοποίησης ενεργειών μισθοδοσίας, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, τήρησης ΙSO για συμμόρφωση με όλες τις έννομες και φορολογικές υποχρεώσεις.

Επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας

Δεδομένα καταγραφής εικόνας, τα οποία συλλέγονται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, και δεδομένα καταγραφής εισόδου / εξόδου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για τους σκοπούς επίτευξης προστασίας της ασφάλειας φυσικών προσώπων, αγαθών και εγκαταστάσεων.

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων αποκλειομένης και της κατάρτισης προφίλ.

3. Νομικές βάσεις Επεξεργασίας

• Οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι οι εξής:
Η συναίνεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (άρθρο 6 παρ 1α ΓΚΠΔ), π.χ. όταν μας δίνετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών.

• Η εκτέλεση σύμβασης στην οποία εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα πριν από την σύναψη της σύμβασης κατά την διαδικασία διαπραγμάτευσης (άρθρο 6 παρ1β ΓΚΠΔ).

• H επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωσή μας όπως αυτή προκύπτει από το Ευρωπαϊκό ή Εθνικό Δίκαιο. π.χ. για να τηρήσουμε τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις μας φορολογικές ή ασφαλιστικές διατάξεις (άρθρο 6 παρ 1γ ΓΚΠΔ)

• H επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία μας, εφόσον έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ως υποκειμένων των δεδομένων (άρθρο 6 παρ 1στ). Ειδικότερα, το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας είναι τα επιχειρηματικά της συμφέροντα, η προστασία των εγκαταστάσεών της, η φύλαξη των περιουσιακών της αγαθών (υλικών και άυλων), η ασφάλεια των εργαζομένων, ο έλεγχος και αποκλεισμός πρόσβασης στις εγκαταστάσεις προσώπων άσχετων προς τις εργασίες της. Ειδικά ως προς τους σκοπούς ασφάλειας, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απολύτως αναγκαία και δεν μπορεί να υλοποιηθεί με άλλο ηπιότερο μέσο.

4. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων ή τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα διατηρούμε οποιαδήποτε συναλλακτική ή άλλη σχέση μαζί σας.

Κριτήρια για τον καθορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων:
• Η φύση των δεδομένων

• Ο σκοπός της επεξεργασίας

• Η αξία που έχουν τα δεδομένα για την Εταιρεία

• Οι νομικές, λογιστικές και κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν στο περιβάλλον δραστηριότητας της Εταιρείας

• Οι πιθανές υποχρεώσεις της Εταιρείας που προκύπτουν από την τήρησή τους

• Οι κίνδυνοι για την Εταιρεία και τα υποκείμενα που πιθανόν προκύπτουν από την τήρηση τους

• Μετά το τέλος της χρονικής περιόδου τήρησης των δεδομένων σας, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας, εκτός εάν η παράταση του χρόνου διατήρησης τους επιβάλλεται από την ανάγκη συμμόρφωσης με σχετική διάταξη νόμου, λογιστική υποχρέωση ή συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας.

5. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Εντός της Εταιρείας μας στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν πρόσβαση τα άτομα και τα τμήματα που είναι απαραίτητα ώστε να εκπληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν στα πλαίσια της συνεργασίας μας. Τα άτομα αυτά δεσμεύονται με συμφωνητικό εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και με τρίτους παρόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Μαζί τους θα μοιραστούμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και τους δεσμεύουμε με συμφωνητικά τήρησης εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να προστατεύουν και να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.

6. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

Μεταξύ άλλων, έχουμε προβλέψει την εφαρμογή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών που προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή αλλά και ασφαλή διαγραφή / καταστροφής τους όπως: φυσική ασφάλεια, πρακτικές παρακολούθησης υποδομών (συναγερμός ασφάλειας CCTV με καταγραφή εισόδων, user accounts για πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πολυπλοκότητα κωδικών πρόσβασης, μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, πρακτικές διαχωρισμού αρμοδιοτήτων, υπογραφή συμβάσεων εχεμύθειας-εμπιστευτικότητας με προσωπικό και προμηθευτές εφαρμογών, μέτρα προστασίας πληροφοριακών συστημάτων (firewall policies,antivirus, ups systems, active directory, database back up), εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις, πιστοποιήσεις ISO 9001:2015 ΚΑΙ ISO 13485:2016.

7. Τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου (άρθρο 15 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα
• να λαμβάνετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία
• να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία χωρίς αυτό να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτά είναι ανακριβή ή συμπλήρωση όταν αυτά είναι ελλιπή.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε διαγραφή αυτών των δεδομένων εφόσον ισχύει ένας από τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν ισχύει ένας από τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφο 1 στοιχεία α), β), γ), δ).

Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.

Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 19 ΓΚΠΔ)

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, η Εταιρεία μας, ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, η Εταιρεία μας, ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων, όταν:
α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και
β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, η Εταιρεία μας, δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 στοιχείο 3), ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή (άρθρο 77 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα υποβολής στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/), εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά παραβαίνει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679.

8. Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Για τα δικαιώματά σας, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω και με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να υποβάλλεται αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@pharmex.gr ή να στείλετε το αίτημά σας στην ταχυδρομική διεύθυνση μας Λ. Κηφισού 132, Τ.Κ.12131, Περιστέρι Αττικής.

Όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται για τα αιτήματα που αφορούν τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματά σας παρέχονται δωρεάν, Η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για τον χειρισμό αιτήματος που είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του.

9. Επικοινωνία.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@pharmex.gr

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 5199200

Fax: +30 210 5144279

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Κηφισού 132, Τ.Κ. 13121, Περιστέρι Αττικής
(Υπ΄οψιν: Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων)

Για την υποβολή του αιτήματός σας που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη φόρμα «Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος» και αποστείλετε στην ταχυδρομική ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

10. Συμμόρφωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Η εταιρεία μας-υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ανταποκριθεί στο αίτημά σας, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, εντός 30 ημερών από την παραλαβή και ταυτοποίηση του αιτήματος. Εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, ίσως χρειαστεί να παρατείνουμε αυτή την περίοδο στους 2 μήνες. Για την εν λόγω παράταση, η Εταιρεία οφείλει να σας ενημερώσει εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος καθώς και για τους λόγους καθυστέρησης.

11. Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων

Η εταιρεία μας-υπεύθυνος επεξεργασίας θα σας ανακοινώσει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν η παραβίαση αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

12. Ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής

Ενημερώνουμε – επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον σκοπό για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ενημερώσουμε και αν απαιτείται θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.
Να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, ανά τακτά διαστήματα, ώστε να ενημερώνεστε για την παρούσα Πολιτική και για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Τελευταία ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής 30/04/2019.

Go to Top