Αρχή μας στη PHARMEX είναι η βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των κορυφαίων προϊόντων φροντίδας και προσωπικής περιποίησης που εξασφαλίζουμε και δημιουργούμε για εσάς.

Χρέος μας, η δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους ιατρούς και τους φαρμακοποιούς.

Στόχος μας, να διατηρούμε ισχυρή την θέση μας ως μια αμιγώς Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία και να είμαστε πιστός συνοδοιπόρος στο δύσκολο έργο των ιατρών και των φαρμακοποιών.

ΑΡΧΕΣ

  • Ακεραιότητα - Δρούμε συστηματικά με ειλικρίνεια και ήθος.
  • Δύναμη - Το προσωπικό μας αποτελεί την κινητήριο δύναμη μας
  • Τόλμη - Διαθέτουμε επιχειρηματικό πνεύμα, αναλαμβάνουμε ρίσκα και δημιουργούμε καινοφανή προϊόντα.
  • Δράση - Είμαστε μια ανεξάρτητη Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρία και σκοπεύουμε να παραμείνουμε τέτοια.
  • Πάθος - Έχουμε χαράξει σταθερή πορεία και δεσμευόμαστε για την τεχνογνωσία μας αλλά και την ποιότητα των προϊόντων μας.
  • Λειτουργία - Λειτουργούμε με σεβασμό στον Άνθρωπο
  • Κοινωνική Ευθύνη - Λειτουργούμε με σεβασμό στο περιβάλλον και με κοινωνική ευθύνη
  • Συστήματα Ποιότητας - Η ποιότητα και ασφάλεια στη φροντίδα υγείας είναι πρωταρχικός παράγοντας στην λειτουργία μας
  • Συνεργασίες - Δραστηριοποιούμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον με δίκτυα και συμμαχίες

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η εταιρεία μας αναπτύσσεται στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και στην Ζάμπια

SHARE THIS STORY, CHOOSE YOUR PLATFORM