Δημοσιοποίηση Παροχών προς επαγγελματίες Υγείας και Ε.Υ.Φ.

Κατόπιν πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ενίσχυσης της διαφάνειας στον κλάδο του φαρμάκου και της σχετικής πρωτοβουλίας του Έλληνα νομοθέτη με την θέσπιση των διατάξεων του άρθρου 66 του νόμου 4316/2014, καθώς και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), μέλους της European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), οι φαρμακευτικές εταιρείες υπόκεινται εφεξής, με βάση το ισχύον πλαίσιο κανόνων στη χώρα μας, σε υποχρέωση δημοσιοποίησης των παροχών προς τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς.

eof table 2018

 

SHARE THIS STORY, CHOOSE YOUR PLATFORM