Αρχές

Η φιλοσοφία και οι αξίες μας αποτελούνται από τις εξής βασικές αρχές:

  • Ακεραιότητα - Δρούμε συστηματικά με ειλικρίνεια και ήθος.
  • Δύναμη - Το προσωπικό μας αποτελεί την κινητήριο δύναμη μας
  • Τόλμη - Διαθέτουμε επιχειρηματικό πνεύμα, αναλαμβάνουμε ρίσκα και δημιουργούμε καινοφανή προϊόντα.
  • Δράση - Είμαστε μια ανεξάρτητη Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρία και σκοπεύουμε να παραμείνουμε τέτοια.
  • Πάθος - Έχουμε χαράξει σταθερή πορεία και δεσμευόμαστε για την τεχνογνωσία μας αλλά και την ποιότητα των προϊόντων μας.
  • Λειτουργία - Λειτουργούμε με σεβασμό στον Άνθρωπο
 • Κοινωνική Ευθύνη - Λειτουργούμε με σεβασμό στο περιβάλλον και με κοινωνική ευθύνη
 • ΣυστήματαΠοιότητας - Η ποιότητα και ασφάλεια στη φροντίδα υγείας είναι πρωταρχικός παράγοντας στην λειτουργία μας
 • Συνεργασίες - Δραστηριοποιούμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον με δίκτυα και συμμαχίες