Οφθαλμικές σταγόνες

Οφθαλμικές σταγόνες

Οφθαλμικές σταγόνες

Οφθαλμικές σταγόνες

Πεπτική οδός και μεταβολισμός

Δισκίο, επικαλυμμένο με υμένιο

Νευρικό Σύστημα

Καρδιαγγειακό Σύστημα

Καρδιαγγειακό Σύστημα

Δερματολογικά φάρμακα

Δερματολογικά φάρμακα

"Δερματολογικά φάρμακα

 Κρέμα εξωτερικής χρήσης

 Δερματικό διάλυμα

Δερματολογικά φάρμακα

Oφθαλμική αλοιφή