Για τον καθημερινό καθαρισμό, απολύμανση και απόσμηση όλων των οδοντιατρικών μονάδων και των διαχωριστών αμαλγάματος

Ενζυματικό απορρυπαντικό υψηλής απόδοσης με απολυμαντικές ιδιότητες για τον καθαρισμό των ενδοσκοπίων και χειρουργικών εργαλείων.

Διάλυμα για την απολύμανση και τον καθαρισμό φρεζών και περιστροφικών εργαλείων.

Απολύμανση και καθαρισμός χειρουργικών εργαλείων και οργάνων στις κλινικές και την γενική πρακτική

Για απολύμανση και καθαρισμό ενδοσκοπίων και άλλων ιατρικών εργαλείων

Απολυμαντικό οργάνων υψηλής απόδοσης βασισμένο σε αλδεϋδες υψηλού βαθμού

Υψηλού επιπέδου απολυμαντικό για ιατρικά εργαλεία

Ειδικό Καθαριστικό Οδοντιατρικών Συσκευών Αναρρόφησης

Ενζυματικός καθαριστικός παράγοντας για τον καθαρισμό των ενδοσκοπίων, καθώς και τον καθαρισμό χειρουργικών εργαλείων.