Φαρμακοεπαγρύπνηση

Η υπηρεσία Φαρμακοεπαγρύπνησης της Pharmex λειτουργεί με γνώμονα τις αρχές της Επιστήμης και των δραστηριοτήτων της Φαρμακοεπαγρύπνησης, που έχουν σκοπό τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την κατανόηση και την πρόληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών ή άλλων προβληματισμών που σχετίζονται με τη χρήση των φαρμακευτικών της προϊόντων.

Κύριοι στόχοι είναι:

 • Η καταγραφή και η αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιαστούν σε ανθρώπους, οι οποίοι νοσούν και λαμβάνουν τα φάρμακα της εταιρείας.
 • Η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων, με την έγκαιρη παροχή έγκυρων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των σκευασμάτων στους ανθρώπους που νοσούν, στους επαγγελματίες υγείας και το κοινό.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την εταιρεία Pharmex ή/και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων:

Pharmex

 • Λεωφ. Κηφισού 132,
  Περιστέρι – Αθήνα, 121 31
 • +210 5199200

 • +210 5144279
 • info@pharmex.gr

 • Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών
  24ωρη γραμμή επικοινωνίας:
  +30 6932653761

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

 • Μεσογείων 284
  ΤΚ 15562 Χολαργός, Αθήνα

 • +30 2132040380/337
 • +30 2106549585
 • www.eof.gr