Πυκνό Απολυμαντικό και Καθαριστικό επιφανειών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Αλκοολικό απολυμαντικό επιφανειών και αντικειμένων σε χώρους Νοσοκομείων & ιατρείων

Αλκοολικό απολυμαντικό επιφανειών και αντικειμένων σε χώρους Νοσοκομείων & ιατρείων

Αλκοολικό απολυμαντικό επιφανειών και αντικειμένων σε χώρους Νοσοκομείων & ιατρείων