Διάλυμα για την ταχεία απολύμανση και καθαρισμό κάθε είδους επιφανειών

Έτοιμο προς χρήση διάλυμα για ταχεία απολύμανση και καθαρισμό όλων των τύπων επιφανειών

Μαντηλάκια απολύμανσης και καθαρισμού για όλους τους τύπους επιφανειών

Έτοιμο προς χρήση διάλυμα για τη γρήγορη απολύμανση και καθαρισμό όλων των τύπων επιφανειών

Έτοιμο προς χρήση διάλυμα για ταχεία απολύμανση και καθαρισμό όλων των τύπων επιφανειών

Συμπυκνωμένο υγρό για την απολύμανση όλων των επιφανειών

Μαντηλάκια έτοιμα προς χρήση για γρήγορη απολύμανση και καθαρισμό όλων των τύπων επιφανειών