Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα

ΠΡΟΪΟΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΜΟΡΦΗ / ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
BOTAFEX CUT.SOL 2% BTx1FLx60ML
MINOXIDIL
Δερματικό διάλυμα /2%
BTx1FLx60ML
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
BOTAFEX CUT.SOL 5% BTx1FLx60 ML
MINOXIDIL
Δερματικό διάλυμα /5%
BTx1FLx60ML
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
OCTENISEPT CUT.SOL 0,1%+2% W/W BOTTLE x 250ML+Σύστημα ψεκασμού
OCTENIDINE DIHYDROCHLORIDE & PHENOXYETHANOL
Δερματικό διάλυμα / 0,1%+2% w/w
BOTTLEx250 ML+ Σύστημα ψεκασμού
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
OCTENISEPT CUT.SOL 0,1%+2% W/W BOTTLEX1000ML
OCTENIDINE DIHYDROCHLORIDE & PHENOXYETHANOL
Δερματικό διάλυμα / 0,1%+2% w/w
BOTTLEX1000ML
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
OCTENISEPT CUT.SOL 0,1%+2% W/W BOTTLEX50ML+ Σύστημα ψεκασμού
OCTENIDINE DIHYDROCHLORIDE & PHENOXYETHANOL
Δερματικό διάλυμα / 0,1%+2% w/w
BOTTLEx50 ML+ Σύστημα ψεκασμού
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ